Στοιχεία επικοινωνίας με το Δημοτικό Σχολείο Κοκκαρίου Σάμου.