Πίσω: Κουτσούκου Κλεονίκη, Μυλωνά Γεωργία, Λαμπρινού Ανδριανή, Ζαρόγιαννος Λάμπρος, Μητσού Αγγελική, Καραποστόλου Αναστάσιος, Καρδαρά Σωτηρία, Πάρπορης Πέτρος.

Μπροστά: Τσαρδούλιας Γεώργιος.

Όνομα: Τσαρδούλιας Γεώργιος, Διευθυντής Τάξη: -

 

Όνομα: Μυλωνά Γεωργία Τάξη: A'

 

Όνομα: Λαμπρινού Ανδριανή Τάξη: ΣΤ'

 

Όνομα: Μητσού Αγγελική Τάξη: Δ'

 

Όνομα: Καραποστόλου Αναστάσιος (Φ. Αγωγή πρωί) Τάξη: Φυσική Αγωγή πρωί

 

Όνομα: Γκουντούμας Απόστολος Τάξη: Ολοήμερο

 

Όνομα: Κουτσούκου Κλεονίκη Τάξη: Ε'

 

Όνομα: Ζαρόγιαννος Λάμπρος Τάξη: Β

 

Όνομα: Καρδαρά Σωτηρία Τάξη: Γ'

 

Όνομα: Παρπόρης Πέτρος Τάξη: Ολυμπιακή Παιδεία πρωί και Φ.Αγωγή Ολοήμερου